Echipa
Paul Branzila

,,Mișcarea sub diferitele ei forme trebuie să facă parte din viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.”

„După ce am absolvit Universitatea de Educație Fizică cu diplomă în Sport și Kinetoterapie, am urmat cursurile de master în Nutriție și Remodelare Corporală. În tot acest timp, sala de fitness a fost al doilea “job” și am devenit Instructor de Fitness certificat de International Federation of Bodybuilders, în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness. Astăzi sunt gata să îmi împărtășesc cunoștințele și experiența oricui dorește să aibă o viață activă, mai frumoasă și mai sănătoasă.

Angajamentul meu este de a instrui, educa și motiva clienții spre atingerea obiectivelor lor în fitness și de asemenea, de a reuși să aibă un stil de viață cât mai echilibrat.”

Experiență:

2010 – 2012: Instructor Pescariu Sports & Spa

2012 – prezent: Antrenor personal la Pescariu Sports & Spa

Convenția Fitness Scandinavia București 2012

Convenția Internațională de Fitness și Aerobic Rimini 2014

Specializare si Certificări:

Facultata de Educație Fizică și Sport – secțiunea Kinetoterapie;

Master în Nutriție și remodelare corporală în cadrul Facultății de Educație fizică și sport;

Certificat “Curs instructor fitness” – International Federation of Bodybuilders, în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness;

Atestat “Curs Formare și Perfecționare Antrenori” – Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor;

Certificat “Curs instructor fitness” – International Federation of Bodybuilders, în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness;

Certificat Instructor Easyline – Pescariu Sports & Spa;

Certificat Instructor Indoor Cycling I.C.E. Level 1&2 – Pescariu Sports & Spa;

Certificat – Curs ”Functional Training” – Pescariu Sports & Spa;

Certificat- Curs “Kinesis shape program “- Pescariu Sports & Spa;

Certificat Easyline – Tehnogym – Pescariu Sport & Spa;

Certificat Bosu – Pescariu Sports & Spa;

Echipa
Paul Branzila

“Exercise, in its various forms, must be part of our everyday life.”

“After graduating from the University of Physical Education with a degree in Sports and Physical Therapy, I attended the master’s courses in Nutrition and Body Remodelling. During this time, the gym was my second job and I became a Fitness Instructor certified by the International Federation of Bodybuilders, in the Romanian Bodybuilding and Fitness Federation. I am ready today to share my knowledge and experience with anyone who wants to have an active, more beautiful and healthier life.  

My commitment is to train, educate and motivate clients to achieve their fitness goals and also have a balanced lifestyle.”

Experience:

2010 – 2012: Instructor at Pescariu Sports & Spa

2012 – Present: Personal Coach at Pescariu Sports & Spa

Fitness Scandinavia Convention, Bucharest 2012

International Fitness and Aerobics Convention, Rimini 2014

Specializations and Certifications:

Faculty of Physical Education and Sports – Physical Therapy section;

Master in Nutrition and Body Remodelling at the Faculty of Physical Education and Sports;

Certified “Fitness Instructor Course” – International Federation of Bodybuilders, in the Romanian Bodybuilding and Fitness Federation;

“Coach Education and Training Course” Certification – National Centre for Education and Training of Coaches”;

“Fitness Instructor Course” – International Federation of Bodybuilders, in the Romanian Bodybuilding and Fitness Federation;

Easyline Instructor Certificate – Pescariu Sports & Spa;

Indoor Cycling I.C.E. Level 1&2 Instructor Certificate – Pescariu Sports & Spa;

Certificate –”Functional Training” Course – Pescariu Sports & Spa;

Certificate- “Kinesis Shape Program” Course – Pescariu Sports & Spa;

Easyline – Tehnogym Certificate – Pescariu Sport & Spa;

Bosu Certificate – Pescariu Sports & Spa;