Echipa
Adrian Dumitru

“We can achieve any goal together, through a fun and dynamic workout!”

The trainings with Adrian Dumitru are a real story. An adventure with spectacular transformations, just like the prizes he won in ju-jitsu competitions, throughout his 20 years career.

Beside personal training sessions, Adrian holds the Ginastica Natural® classes, every Saturday, from 10:00, which combine elements of yoga, Brazilian jiu-jitsu and stretching.

„My personal training style is directed to ladies and gentlemen of all ages and levels of physical fitness, including children, but also professional athletes. By combining ground movements with hundreds of exercises in which we use our own weight, to which we then add stretching and breathing techniques, we can stimulate and improve physical qualities such as strength, power, endurance, flexibility, coordination, mobility, balance, muscle tone, lumbar stability, breathing and, of course, weight loss or gain.”

Adrian Dumitru specializes in Ginastica Natural, Fitness, Circuit Training.

He trained in and practiced Brazilian Jiu-Jitsu for 11 years in Japan, during which time he won 7 medals in important international competitions. 

Adrian is a Fitness and Bodybuilding instructor certified by the International Federation of Bodybuilders.

Courses and seminars:

 

Aerobics Instructor certificate;

Kettlebell certificate;

TRX Suspension Trainer certificate;

BOSU certificate.

International Competitions:

1st place at Ricson Gracie Cup Hamamatsu – 2008;

1st place at JJFS (Ju Jitsu Federation of Japan) – Osaka 2008;

1st place at Grappling Impact Tournament – Osaka 2009.

Echipa
Adrian Dumitru

„Împreună putem atinge orice scop, printr-un antrenament distractiv și dinamic!”

Antrenamentele cu Adrian Dumitru sunt o adevărată poveste. O aventură cu transformări spectaculoase, la fel ca premiile câștigate în cadrul competițiilor de jiu-jitsu, din cei 20 de ani de carieră.

Alături de antrenamentele personale, Adrian susține clasa de Ginastica Natural®, în fiecare sâmbătă, de la ora 10:00, care combină elemente de yoga, jiu-jitsu brazilian și stretching.

„Stilul meu de antrenament personal se adresează doamnelor și domnilor de toate vârstele și nivelele de pregătire fizică, incluzând copii, dar și atleților profesioniști. Combinând mișcările la sol cu sute de exerciții în care ne folosim propria greutate, la care adăugăm stretching și tehnici de respirație, putem stimula și îmbunătăți calități fizice precum: puterea, forța, anduranța, flexibilitatea, coordonarea, mobilitatea, echilibrul, tonusul muscular, stabilitatea lombară, respirația și, firește pierderea sau câștigarea în greutate.”

Adrian Dumitru este specializat în Ginastica Natural, Fitness, Circuit Training.

S-a antrenat și a practicat Brazilian Jiu-Jitsu timp de 11 ani în Japonia, perioadă în care a câștigat 7 medalii în importante concursuri internaționale.

Adrian este instructor de Fitness si Bodybuilding certificat de International Federation of Bodybuilders.

Cursuri si seminarii:

 

Certificat instructor aerobic;

Certificat Kettlebell;

Certificat TRX suspension trainer;

Certificat BOSU;

Concursuri internaționale:

Locul 1 la Ricson Gracie Cup Hamamatsu – 2008;

Locul 1 la JJFS (Ju Jitsu Federation of Japan) – Osaka 2008;

Locul 1 la Grappeling Impact Tournament – Osaka 2009;